Карта сайта

Психологія засудженого, завдання і фактори ресоціалізацні

Що ж вивчає виправна психологія? Виправна (пенітенціарна - від лат- poenitentiarius - виправляємо, покаянний) психологія вивчає психологічні основи ресоціалізації - відновлення раніше порушених якостей особистості, необхідних для повноцінної життєдіяльності організацій в суспільстві. Пенітенціарна психологія досліджує проблеми ефективності покарання, динаміку особистості засудженого в процесі виконання покарання, формування її поведінкових особливостей в різних умовах табірного і тюремного режиму, особливості ціннісних орієнтацій і стереотипів поведінки малої групи в умовах соціальної ізоляції, відповідність поточного виправного законодавства завданням виправлення і перевиховання засуджених. Тісно взаємодіючи з виправним правом, виправна психологія покликана виробити практичні рекомендації по ресоціалізації засуджених, також розробляти засоби і прийоми психологічної корекції особистості правопорушників. Детально про це можна дізнатися з роботи А. Д. Глоточкін і В. Ф. Пирожкова *. Пояснимо, однак, що виправна психологія повинна досліджувати психологічні сторони перевиховання осіб, які вчинили злочини, залучення їх до трудової діяльності і адаптації до нормального існування в звичайному соціальному середовищі, динаміку особистості засудженого і фактори, що впливають на його перевиховання, структуру колективу засуджених, а також повинна розробляти практичні рекомендації по перевихованню та ресоціалізації засуджених. Виправна психологія тісно пов'язана з виправно-трудовим правом, психологією праці, педагогікою і соціальною психологією. Перед виправно-трудовими установами стоять надзвичайно складні завдання з перевиховання осіб, які вчинили злочини, залученню їх до трудової діяльності і адаптації до нормального існування в суспільстві.

_____________________________________________________________________________ * Глоточкін А. Д., Пирожков В. Ф. Виправно-трудова психологія. М., 1974.

Кожен засуджений, потрапляючи в виправно-трудове установа, планує для себе тільки закінчення терміну покарання. Перед вихователями виправно-трудових установ коштує набагато складніше завдання, а саме виховати людину, домогтися, щоб засуджений сам прагнув до перевиховання, до переробки своєї власної особистості.

У злочинця (бандита, грабіжника, злодія і т. Д.) При тривалому занятті злочинною діяльністю виробляються своєрідні звички і навички, тобто виробляється своєрідний динамічний злочинний стереотип. Людина звикає до відсутності постійного житла, перестає самостійно працювати і втрачає свої трудові навички, зате набуває злочинні і згодом кожну навколишнє його ситуацію розглядає тільки під одним кутом зору - чи можна в даних обставинах безкарно скоїти злочин?

Виправна психологія повинна досліджувати динаміку особистості засудженого, фактори, що впливають позитивно на засудженого і сприяють активній перебудові його особистості, а це режим, праця, колектив, виховний вплив, також і факультативні фактори - сім'я, дружні зв'язки з особами, які перебувають на волі, навчання, захоплення самодіяльністю і т. д.

Знаходження в місцях позбавлення волі, безумовно, не може не відбитися на психології людини. Однак загальні умови, які є в місцях позбавлення волі і постійно порушуються з боку адміністрації, по-різному впливають на засуджених і впливають на зміну їх психології. Знання особливостей психології засуджених є необхідною і важливою передумовою для правильної організації взаємин з ними, для досягнення цілей перевиховання. Основними факторами, що впливають на формування особливостей у позбавлених волі, є: наявність режиму місця позбавлення волі, обмеження потреб, зміна сформованого стереотипу життя, переживання, пов'язані із засудженням до позбавлення волі. Психологія засудженого багато в чому повинна визначатися його ставленням до самого факту позбавлення волі.

Особливості психології засуджених проявляються в певному комплексі психічних станів, які розвиваються в місцях позбавлення волі. До найбільш типовим з них слід віднести: стан очікування змін (перегляду справи, расконвоірованія, звільнення); стан нетерпіння. Як то, так і інший стан може характеризуватися підвищеною напруженістю, що часто призводить до різких зривів у поведінці. Може розвиватися і стан безнадійності, приреченості, що тягне за собою апатію, пасивність у всіх діях, проявах.

Позбавлення волі часто посилює пригнічений стан в тих випадках, коли воно було і раніше. Пригнічений стан є наслідком повного невіри в свої сили, невіри в можливість знову знайти нормальне життя. До моменту прибуття в виправно-трудову колонію у деяких засуджених вже є розвинене стан пригніченості від усвідомлення своєї провини перед суспільством, сім'єю. Ці засуджені не порушують режиму, навіть по можливості виконують норму і все вимоги вихователів. Однак постійна пригніченість не сприяє створенню повноцінної особистості і обов'язково повинна бути знята. Особистість повинна активно, творчо ставитися до праці, до виховного впливу. Пригніченість знімається в процесі виховної роботи. Для цього необхідно з'ясувати і ліквідувати її причини, створювати умови для перемикання цілеспрямованого уваги на інші процеси, об'єкти, не пов'язані з тими процесами і об'єктами, які створили пригнічений стан у даного засудженого. Повинна збуджуватися активна діяльність, спрямована на ліквідацію даними засудженим наслідків вчиненого ним злочину, на його самовиховання.

Типовим станом в місці позбавлення волі є туга за домівкою, за свободу, за улюбленим людям, що зовні виражається в відчуженості і заціпенінні. Під впливом туги може розвиватися дратівливість і підвищена збудливість.

Зміна психічних станів пов'язано з певними періодами перебування в місці позбавлення волі. Виділимо наступні основні періоди, пов'язані зі зміною психічних станів засудженого.

1. Період адаптації, звикання до нових умов життя

, Який триває перші

три-чотири місяці, а іноді і більше. У цей період особливо гостро відчувається обмеження потреб, зміна звичного стереотипу. Завжди має місце звуження можливості задоволення сформованих потреб, що викликає стан підвищеної дратівливості. У окремих осіб це, навпаки, виражається в стані пригніченості.

Специфічні психічні стани, викликані фактом позбавлення волі, особливо повно проявляються в перший час і викликаються процесом ломки раніше сформованого стереотипу життя, який завжди має місце під впливом режиму ВТУ. Засуджений змушений змінювати звичний стереотип життя. Ломка старих динамічних стереотипів призводить до виникнення різноманітних негативних емоцій, підвищеній збудливості, пригніченості. Це відбувається до тих пір, поки у засудженого не виробляються якості, необхідні для нових умов життя. Підвищена збудливість може стати причиною різних зривів, різких порушень режиму і т. Д. Терпіння і такт вихователя особливо необхідні в цій першій стадії відбування покарання.

Психологія засудженого в початковій стадії перебування в ІТУ часто характеризується відсутністю чіткої перспективи життя. Це призводить до зниження життєвої активності, до появи дратівливості по відношенню до виникаючих ситуацій.

2. Період появи, розвитку інтересів в нових умовах життя

. цей період

пов'язаний з появою і розвитком позитивних емоцій, станів, що викликають, що підвищують психічну активність засудженого. Інтереси, що викликають такі стани, можуть бути самі різні: створення мікрогрупи, участь в житті колективу засуджених, виконувана робота, культурне дозвілля, навчання, побачення з родичами і т. Д. Поява нового кола інтересів, розширення структури виконуваних соціальних ролей сприяють зміні психології засудженого .

3. Період поєднання зовнішнього впливу з самовихованням

. процес

перевиховання немислимий без появи такого періоду. Він характерний появою цілей в житті, виробленням шляхів їх досягнення, В психології засудженого в більшій мірі проявляються каяття у скоєному злочині, переживання його в поєднанні з прагненням відшкодувати завдану шкоду. Для цього періоду характерна переоцінка ціннісних характеристик в житті, що пов'язано з певним комплексом психічних станів, пов'язаних з подібною зміною відносин, а часто і світогляду.

4. Період, що передує звільненню укладеного

. очікування звільнення

часто переживається дуже важко, воно пов'язане з переживанням труднощів, які очікують його в нових умовах (взаємини в сім'ї, на роботі і т. д.). З цієї причини можливий розвиток психічних станів пригніченості, підвищеної дратівливості і т. Д.

У засуджених комплекс негативних психічних станів може періодично розвиватися в зв'язку з наявністю постійної внутрішньої боротьби мотивів, стимулів, інтересів. Зміна стереотипу, структури, потреб, інтересів весь час проходить через розумову діяльність засудженого, викликає суперечливе ставлення, часто відбивається і на його психічні стани.

Знаходження у виправній установі, наявність режиму, зміна стереотипу, різке обмеження і зміна потреб в значній мірі підсилюють переживання засуджених, причому ці переживання мають різну спрямованість. У окремих засуджених в переживаннях домінує категорія минулого, у інших - категорія майбутнього, у третіх -категорія сьогодення. Перша група замикається в спогадах про минуле способі життя, ідеалізує його, більш тривалий час звикає і пристосовується до цього способу життя. Значно легше пристосовується до режиму і до умов життя в виправних установах засуджені, у яких домінують переживання другого і третього порядку. Коли починає домінувати категорія майбутнього, коли подумки будують своє життя після відбуття покарання, труднощі режиму переживають значно легше, оскільки розглядають їх як тимчасові; цей період життя є для них тільки перехідним до того, якого вони чекають в майбутньому.

Як правило, в умовах позбавлення волі і внаслідок цього позбавлення багатьох благ, якими повсякденно і непомітно користуються всі громадяни, відбувається істотне переосмислення засудженим багатьох минулих відносин і інтересів. Він починає інакше цінувати ті відносини і блага, які раніше їм взагалі не помічалися або навіть викликали певне роздратування. Зовсім інакше в справжніх умовах він згадує відносини товаришів по роботі, взаємини в своїй родині. У зв'язку з цим відбувається переоцінка своїх минулих інтересів, свого ставлення до людей.

Відзначимо і психологічні особливості у особливо небезпечних рецидивістів. У них часто проявляється крайня недисциплінованість. В основі її лежить наявність негативної установки і цілеспрямованості діяльності, емоційний склад характеру, розгальмування поведінки і як наслідок цього імпульсивність, часом переходить в психопатичного і агресивність.

Для процесу перевиховання засуджених у виправних установах повинні використовуватися навчання, праця, спілкування. Однак тут вони обов'язково поєднуються з режимом, особливою організацією діяльності ВТУ, що створює специфіку всієї діяльності щодо виправлення і перевиховання засуджених.

Стратегічне завдання виправної установи - відірвати злочинця від умов його криміналізації, зруйнувати його злочинні зв'язки і установки. Останнім часом ця задача виявляється найменше дозволеної в місцях позбавлення волі. Розбещує вплив криміналізованою середовища тут, як правило, не тільки не долається, але отримує деякі додаткові стимули, зокрема безконтрольність дозвілля, скупченість, нічим не іскоренімое панування злочинної ідеології, примус середовища до асоціальної поведінки і т. Д. Табірні звичаї і традиції в більшості випадків превалюють над вимогами адміністрації. Про трудової мотивації адміністрація в переважній більшості не замислюється. Автор повністю згоден з М. І. Єнікеєва, який вважає, що наша в'язниця (під цим збірним поняттям слід розуміти всі місця позбавлення волі, в тому числі і ті, які називаються таборами) стала «академією» злочинності *. Більшість співробітників колоній і в'язниць ... просто не знають, що таке перевиховання, в чому воно полягає і як його здійснювати ... По суті засуджених завадять за колючий дріт, і тільки **.

____________________________________________________________________________

* Єнікєєв М. І. Основи загальної та юридичної психології. М., 1996, с. 602.

** Антонян Ю. М. До чого примовляє суд? Правителі злочинного світу. М., 1992.

Режимом зазвичай називають точно встановлений розпорядок праці, харчування, відпочинку і т. Д. У той же час це і система необхідних правил і заходів. Режим виконує функцію вироблення тих чи інших особливостей особистості в зв'язку з певним ритмом діяльності. Дотримання режиму засудженими забезпечується за допомогою: 1) охорони і нагляду за ними; 2) використання заходів заохочення і стягнення; 3) застосування в суворо визначених випадках особливих заходів безпеки (зброї, наручників і гамівних сорочок). Основною базою дій режиму як фактора є його жорсткість і неухильність вимог його виконання. Людина в переважній більшості упокорюється з дією режиму і, усвідомлюючи його невідворотність, буває змушений прийняти його без внутрішніх протестів і конфліктів.

Як правило, режим - це організація життя і діяльності засуджених в суворій відповідності до вимог законів. Саме така організація і повинна впливати на людину, формуючи у нього ті чи інші морально-психологічні якості. Дотримання засудженими встановленого в виправно-трудовій установі режиму забезпечується не тільки за допомогою охорони їх і нагляду за ними, використання заходів заохочення і стягнення, застосування в суворо визначених випадках особливих заходів безпеки, але і заходів виховних, заснованих на глибокому обліку особливостей психології окремих засуджених і їх колективів, що, на жаль, в даний час не виконується.

Кара, яка полягає в режимі, суб'єктивно, по-різному, сприймається і переживається засудженими. Насамперед різноманітний глибина, сила і тривалість переживань засудженими кари. «Ми далекі від думки, - писав М. Н. Гернет, - що особливості того чи іншого режиму в тій чи іншій в'язниці проходять через кожного заточеного завжди і всюди однаково. Навпаки, ми визнаємо, що сліди в психіці від такого проходження через неї тюремного режиму дуже різні: у одних вони так само глибокі, як глибокі колії від важко навантаженої вози в брудній дорозі. У інших ці сліди - лише брижі на річці після минулого пароплава, дуже швидко зовсім зникає »*. Суб'єктивне сприйняття і переживання кари залежить від виду певного режиму, ставлення засудженого до вироку, кількості судимостей, часу знаходження в ІТУ, індивідуальних особливостей засудженого, віку, статі, сімейного та соціального становища і т. Д. Працівникам ВТУ важливо знати, як кожна група засуджених і кожен засуджений сприймають і переживають ті чи інші режимні обмеження.

_____________________________________________________________________________

* Див .: Гернет М. Н. В тюрмі. Нариси тюремної психології. М., 1925, с. 7-8.

Режим забезпечує постійне сприйняття умов життя в ВТУ як покарання за вчинений злочин, без чого не може бути забезпечений активний процес перевиховання. При здійсненні виховного впливу на засудженого часто доводиться стикатися з спочатку негативним ставленням його до цього впливу. Будь-яка спроба змінити погляди і спосіб життя дорослого зустрічає опір, і таке значне, як стійкі установки особистості і інертний розум індивіда *. Це і визначає необхідність, особливо в ІТУ, системи заходів примусу і покарання, регламентованих режимом.

_____________________________________________________________________________

* Ковальов А. Г. Психологічні основи виправлення правопорушника. М., 1968, с. 96.

Озлобленість засуджених нерідко виникає як наслідок сприйняття покарання тільки як помсти. А це призводить до негативного розуміння заходів впливу - небажання шукати в заходи впливу будь-якої інший зміст, крім кари, спрямованої проти даного засудженого. При визначенні дисциплінарного впливу завжди необхідно заздалегідь враховувати виховне впливу даного виду стягнення як на конкретного засудженого, так і на весь колектив. Виховна мета покарання буде досягатися тільки в тих випадках, коли покарання не ламає волі засудженого, а сприяє зміні її спрямованості.

Вимоги, примус, покарання повинні поєднуватися і з системою заохочень *. Правильно застосоване заохочення сприяє зміцненню впевненості засудженого в своїх силах, викликає у нього почуття задоволення, збуджує енергію, сприяє появі бажання до повторення позитивних вчинків. Заохочення підсилює почався процес виправлення.

_____________________________________________________________________________

* Заходи заохочення і стягнення засуджених перераховані в Виправно-трудовому кодексі Російської Федерації.

Незважаючи на велике виховне значення каральних елементів режиму, він має цілком самостійної виховує функцією. Дійсно, чіткий розпорядок дня, висока організованість життя і побуту безпосередньо накладають відбиток на характер засудженого, його поведінка, дисциплінують його, виробляють якості, необхідні в житті на волі (точність, старанність, акуратність і т. Д.).

Режим є засіб виховання дисципліни у засуджених. Одна з основ ліквідації соціально-психологічних дефектів в особистості злочинця - це впровадження в його свідомість необхідності дисципліни, певної поведінки в суспільстві. Під впливом дисциплінарних вимог у засуджених розвиваються і зміцнюються такі позитивні якості, як зібраність, підтягнутість, ліквідуються розхлябаність, безвольність, виробляється звичка до певного позитивного образу життя.

Встановлення правил режиму має бути завжди психологічно обґрунтованим, відповідним науковим вимогам організації життя і діяльності засуджених. У цьому випадку вони нададуть максимальний вплив на психіку засуджених, розвинуть у них необхідні морально-психологічні якості. Використання даних психології дозволить так побудувати режим, щоб навантаження розподілялося оптимально і, з одного боку, створювали певну напруженість, сприятливу для розвитку особистості, а з іншого - не вели б до зриву психічної діяльності.

Слід зазначити, що особливо жорстко виправні установи травмують психіку підлітків. Як правило, тут можливі тяжкі, незворотні психічні деформації особистості. Значна частина підлітків стає правопорушниками вже в силу наявних у них психічних аномалій і особистісних акцентуацій. Ця психічна дезадаптація в умовах виправної установи ще більш ускладнюється. Вписуючись в кримінальну субкультуру в найбільш сензитивний до зовнішніх впливів період свого життя, підлітки відчувають глибинні особистісні перебудови - формуються системоутворюючі механізми антисоціальної особистості. Для підлітків особливо згубна обмеженість поля можливостей для їх розвитку та самореалізації. Безумовно, згубна для них і рання криміналізація.

Труду як особливому фактору впливу завжди відводилося особливе місце. Причина цього полягає в тому, що праця є специфічною людською діяльністю, яка формує особистість. Праця є тим мірилом, по відношенню до якого вимірюється суспільна цінність людини.

Як правило, праця сам по собі не перевиховує, а оберігає людину від особистісного розпаду. В цілому він організовує психіку людини, інтегрує його життєдіяльність певної цілеспрямованістю, створює умови для раціонального міжособистісного спілкування, організовує структурування мікросередовища. Добре організована праця - це місток зв'язку людини з соціальною дійсністю.

Правильно організований корисна праця сприяє гармонійному розвитку фізичних і розумових якостей засудженого і надає перетворює вплив на його особистість. Широко відомий вислів Ф. Енгельса, що праця створила людину *. Праця виховує в людині свідомість, дисциплінованість, почуття товариськості і колективізму. Він формує і закріплює в людині позитивні моральні, етичні, моральні та правові програми. Вплив праці на особистість засудженого величезне, проте це надзвичайно складний процес, так як багато засуджені не мають трудових навичок і в зв'язку з перекрученням своїх моральних і моральних критеріїв негативно ставляться до свого особистого участі в трудовому процесі, а в даний час і адміністрація виправних закладів не завжди приділяє цьому питанню належну увагу.

_____________________________________________________________________________

* Див .: Маркс К., Енгельс Ф. Собр. соч. Т. 20, с. 486.

Соціально-психологічні дефекти в особистості засуджених значною мірою визначаються їх негативним ставленням до праці, відсутністю співвідношення між потребами і мірою праці. Однак праця може і повинен впливати на особистість злочинця з укоріненою иждивенческой психологією, допомогти такій людині знайти своє місце в житті, по можливості стати повноправним членом суспільства. Трудовий процес повинен бути основою для сприйняття суспільно корисних поглядів і навичок, мотивів і цілей. Виробленню трудових навичок сприяє загальний ритм трудового процесу, його сталість, розвиваюче стереотип певних звичок, навичок і діяльності. З метою впливу на злочинця в ВТУ створюються такі умови, при яких від засудженого постійно потрібні трудові зусилля. Тільки сталість трудових зусиль створює звичку, а потім і потреба у праці *. Інтерес до роботи, захопленість трудовим процесом сприяють зміні комплексу психічних станів, що в свою чергу дозволяє активізувати і діяльність з перевиховання такої особистості. Трудові процеси сприяють і нагромадженню досвіду, формування системи позитивних зв'язків і т. Д.

_____________________________________________________________________________ * Ковальов А. Г. Психологічні основи виправлення правопорушників. С. 113.

Праця повинна сприяти зміні основної спрямованості особистості. Звідси процес праці повинен зацікавлювати засудженого, ставити перед ним певні завдання, змушувати працювати не тільки фізично, а й розумово. Праця повинен не отупляє вагою і безцільністю, а залучати до свого процес фізичні і розумові сили людини. Велике психологічне значення має впровадження в підрозділи ВТУ методів економічної реформи. Доведення цих методів до свідомості кожного засудженого пробуджує трудову активність, змушує багатьох з них думати про поліпшення трудового процесу. Головна ж мета виховного процесу - зробити так, щоб праця ставала необхідною потребою засудженого. Коли це буде досягнуто, можна говорити про позитивний момент перевиховання особистості. Засуджений повинен бачити результати своєї праці і конкретно осмислювати їх. Він повинен відчувати радість в процесі праці, і тому ні в якому разі не слід доручати виконання трудових операцій засудженому, який свідомо з ними не може впоратися. Величезною силою виховного впливу володіють всі форми виробничої діяльності, змагання, перенесені з певними змінами в діяльність ВТУ. Це створює умови для повного сприйняття засудженими досвіду нормальних трудових взаємин між людьми на волі.

 Попередня  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66 67  68  69  70 Наступна [an error occurred while processing the directive]

babka--valentina-2.html
babka--valentina.html
babka-frosina--vedma.html
babka-rasskaz.html
babka-topchet-bmv-h5.html
crit.us-3434.com
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 •    PR.RU™