Карта сайта

ПРАЦІ І РОЛЬ ВЧЕНИХ У ЦІЙ ГАЛУЗІ

Гігієна праці є комплексна теоретична, клінічна і профілактична дисципліна, що вивчає вплив трудового процесу й навколишнього природного середовища на організм працюючих з метою розробки науково-організаційних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів для створення найсприятливіших умов праці та забезпечення здоров'я, високого рівня працездатності працівників.

Предметом вивчення гігієни праці є санітарні особливості виробничих процесів, обладнання і оброблюваних матеріалів (сировини, допоміжних, проміжних, побічних, кінцевих продуктів, відходів виробництва) щодо їхнього впливу на організм працюючих.

Ключове місце в системі законодавства щодо гігієни праці займає Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» який зобов'язує адміністрацію підприємств забезпечити захист здоров'я працюючих.

Велике значення для теорії медицини, розвитку фізіології праці мають твори І. М. Сєченова, І. П. Павлова. У створенні гігієни значну роль відіграли С.І. Каплун (перший організатор санітарної охорони праці) і Є. М. Каган (організатор і перший директор Українського інституту гігієни праці та професійних захворювань). Ці фізіологи присвятили свої праці питанням утомлюваності, підвищення працездатності, режиму праці та відпочинку тощо.

Виробнича санітарія на будівництві охоплює питання санітарно-гігієнічного впорядкування будівельного майданчика, оздоровлення умов праці тих, хто виконує будівельно-монтажні роботи, запобігає факторам, які негативно впливають

- 60 -

на здоров'я робітників, професійним захворюванням.

Інколи на будівництві є потреба використовувати матері-

али, що містять отруту, і працювати в умовах виділення небезпечних газів і пилу. Тому потрібно знати властивості таких матеріалів та професійну шкоду, якої вони можуть завдати.

За час роботи в організм людини можуть проникати отруйні речовини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, а також через шкіру обличчя і рук.

На основі вивчення особливостей виробничого середовища і його впливу на організм працюючих гігієна праці розробляє гігієнічні вимоги до раціоналізації виробничих процесів і обладнання; гігієнічні норми і правила, що є основою законодавства в галузі оздоровлення умов праці; заходи щодо особистої гігієни, пропозиції з раціональної організації праці та відпочинку.

Перші відомості про професійні захворювання зустрічаються в працях Гіппократа, Плінія, Галена.

У 1841 році в Росії видано перший Закон про працю «Регламент на роботні регули для суконних та корабельних фабрик», а у 1882 році - Закон про організацію фабричної інспекції і про роботу неповнолітніх. У 1911 році прийнято Закон про соціальне страхування робітників за рахунок внесків робітників та заводовласників.

Немало в розвиток гігієни праці внесли М. В. Ломо-но-сов, Д.І. Писарєв, А. П. Доброславін, Ф. Ф. Ерісман, Д. П. Ні-кольський, Г. В. Хлопін та інші вчені.

Особливу небезпеку становлять виробничі вібрації, що перевищують допустимі рівні при укладанні бетону, а також під час користування відбійними молотками, вібростолами. Вібрації можуть спричинити віброхворобу.

Виробничий шум з перевищенням допустимих меж гучності (наприклад, під час роботи каменедробильних установок, деревообробних верстатів, клепання сталевих конструкцій) може призвести до глухоти.

Робота просто неба і в неопалюваних приміщеннях спричиняє простуду, обмороження чи сонячний удар.

Ручні вантажно-розвантажувальні роботи, що вимагають великого фізичного напруження, можуть призвести до захворювання пахви чи розширення судин.

- 61 -

Запобігти професійним захворюванням та отруєнням допомагає комплекс технічних та організаційних заходів, спрямованих на поліпшення умов виробничого середовища (робочих місць, робочих зон) та підвищення особистої безпеки робітників.

Над цими питаннями працюють учені-гігієністи та працівники науково-дослідних інститутів охорони праці, відомчих організацій.ПРИЧИН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ. | НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ[an error occurred while processing the directive]

stattya-10--nformacya-pro.html
stattya-10--obmn.html
stattya-10--obovyazki.html
stattya-10--organi.html
stattya-10--osnovn-funkc.html
an.bdbd991.com
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 • Читать полностью
 •    PR.RU™